sobota, 23 kwietnia 2016

Touches - BohaterowieByun Baekhyun, 25 lat.

„Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku."


Park Chanyeol, 29 lat.

„Stra­ta cza­su jest — po­dob­nie do śmier­ci — nieodwracalna."


Kim Jongin, 24 lat.

„Życie jest zbyt krótkie, aby tra­cić czas na roz­mo­wy o niczym."


Oh Sehun, 24 lat.

„By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który dojrzewa powoli."

 Claude Jefferson, 29 lat.

„Gniew słab­nie z czasem."


Camryn Telis, 27 lat.

„Fo­tog­ra­fia sta­nowi do­kument za­nurze­nia ludzi w czasie."


Cytaty wzięte ze strony cytaty.info

1 komentarz:

Theme by Ally | Panda Graphics | Credit x